root -супер потребител в Linux

Онлайн магазин за дамски и мъжки дрехи

root -супер потребител в Linux

root -супер потребител в Linux може да изпълнява много повече команди на обвивката,които не са достъпни за обикновен потребител на домашна среда.Това са команди засягащи адмистраторски функции.За случая ви трябва парола,с която да се легитимирате като root и да ги използвате.В командния промпт можете да влезете като супер потребител като зададете команда ” su -1 “/ switch user -превключване на потребител – с тази команда можете да влизате в системата,като всеки един от потребителите ,регистрирали се,ако знаете вярната парола ; за супер потребител пишете root /и системата ще ви изиска въвеждане на коректна парола.Пишете тази,която се избрали при инсталацията на Linux ,при което ще се появи друг промпт със статут на root.Командата”  whoami ” можеда ви даде повече информация за това -като обикновен потребител ли сте в системата или root. С ” logname ” можете да проверите името на потребите,който пръв е влязъл в тази сесия на обвивката. За проверка на коя диеректория се намирате в момента задавате команда ” pwd”  за работна диеректория в момента.Тази диеректория по подразбиране е домашната среда .

Онлайн магазин за дамски и мъжки дрехи
CLOSE
CLOSE

Компютри втора ръка