Файлови атрибути в Linux

Онлайн магазин за дамски и мъжки дрехи

Файлови атрибути в Linux

Атрибутите се използват за защита и сигурност на файлове или диеректории.

Атрибутите могат да се използват във файлова система ext2 ,което е стандарт за Linux сисемата.Ако тази система ext2 е монтирана дистанционно / по NFS ,атрибутите също могат да се използват,но не могат да се използват командите chattr и lsattr от клиентска машина.В случай,че използвате друга файлова система не можете да ги използвате.

Файлови системи на Linux

Атрибутът  ” i ”  – маркира файл като непроменяем и забранява неговата промяна,изтриване,преименуване,което гарантира неговата защита.

Атрибутът  ” s”  – изчиства напълно съдържанието на файла или диеректорията ,след като бъде изтрита.Това гарантира,че след като файлът бъде изтрит,няма да има достъп до информацията в него.

Атрибутите,които могат да се променят са:

” А ” –  не обновява файла ” atime” ,което ще бъде полезно за ограничаване достъпа до хард диска на лаптоп по NFS .Този атрибут не се поддържа от всички ядра.

” а ”  – отваря файл в режим само за добавяне.Този атрибут може да бъде добавян само от root.

” с  ”  – ядрото компресира автоматично файл на диска

”   d  ”  – маркира файла ,като не използваем за дъмпване

” i  ”  –  файлът не може да се модифицира,към него не могат да се създават връзки и да се записват данни в него

”  s  ”  – когато бъде изтрит файл,неговите блокове се нулират и отново се записват на харда

” S    ” – при модифициране на файл,промените се записват синхронно на диска

”  u ”  – когато бъде изтрит файл,неговата информация се запазва

Пример за задаване на команди:

jdoe@server1$ lsattr a.txt

– – – – – – – –   a.txt

jdoe@server1$ chattr + c a.txt

jdoe@server1$ chattr + d a.txt

jdoe@server1$ chattr + s a.txt

jdoe@server1$ lsattr a.txt

s -c- – – d –   a.txt

jdoe@server1$ chattr – d a.txt

jdoe@server1$ lsattr a.txt

s – c – – – – –    a.txt

Също като командата chmod атрибут се добавя със знак ” + ” и се отменя с ” – “.

 

 

 

 

Онлайн магазин за дамски и мъжки дрехи
CLOSE
CLOSE

Компютри втора ръка