Портове в Linux

Онлайн магазин за дамски и мъжки дрехи

Портове в Linux

root е единствения потребител,който може да използва порт по-нисък от 1024.Свързването с порт означава,че дадена машина се свързва с него за дадена мрежова услуга и отговаря на нея.

Връзка или изпълнявана програма към машина,идваща с порт по-нисък от 1024,означава,че тя се осъществява/изпълнява от root.Това се ползва в протоколи за удостоверяване -пример rsh или ssh могат да се конфигурират за ползване за дадени потребители,без да се налага да се логват без парола от указани системи.Начина за това е да се накара root да се индетифицира с потребителски данни и да се свърже с определен порт на сървъра,като по този начин се получава информация за действията на потребителя,който стартира командите rsh или ssh.По този начин сървъра допуска достъпа на този потребител с доверие,че е подадено правилно потребителско име.

Други два порта с превилегирован достъп са 22 за ssh или 80 за http и по-нисък,за които също се изисква парола и потребителско име за идентификация,което гарантира верността на потребителя.Същото се отнася за услуги за удостоверяване като ident / auth портове,което изисква потребителско име,асоциирано със съществуващи връзки.

Онлайн магазин за дамски и мъжки дрехи
CLOSE
CLOSE

Компютри втора ръка