Отворен код

Онлайн магазин за дамски и мъжки дрехи

Отворен код

Има много програми с отворен код,които са напълно безплатни за използване.В конкретния случай ще говорим за Linux Отворен коди други програми,които са част от това движение по света Open Source Movement.Когато една програма е с отворен код -това означава ,че той е достъпен за разглеждане,редактиране,подобряване…

Програми от този тип са Apache Web сървър,който е най-разпространен за използване по света,Perl -език за програмиране за решение на всякакви проблеми,Sendmail – най-популярната програма за обмен на поща ,която се използва в 80% от електронната поща в Интернет,Netscape -популярен web браузър.Всяка от  тези прграми се разпространява с дистрибуциите на Linux/почти с всяка.

Програмите с отворен код са широко използвани по света и най-вече от програмисти.Това е продиктувано от факта,че те могат да редактират кода,така че да работи неизменно в тяхна полза,да подобряват програмите,с които работят,да ги правят по-сигурни и защитени.Това е целта на отворения код-да се създава по-добър и усъвършенстван софтуер за ползване.Разбира се това се прави от доброжелателни програмисти,които са последователи на движението Open Source Movement.

Онлайн магазин за дамски и мъжки дрехи
CLOSE
CLOSE

Компютри втора ръка