Дискови Квоти в Linux

Онлайн магазин за дамски и мъжки дрехи

Дискови Квоти в Linux

Квотите в Linux се създават при повече потребители на системата,като така се определя дисковото пространство,което всеки от тях могат да използват – създават се ограничения.Също така се определят броя възли- imodes ,които всеки потребител може да има,т.е. файлове и диеректории.Квотите се активират за всике дял и за да активирате такава кода е следния:

/ dev / hda 7   / home  ext2   defaults , usrquota  1 2

След това се създават два файла за дяла : quota . users  и quota . group :

root@server1 touch / home /quota . users

root@server1 touch / home /quota . group

root@server1 chmod 600 / home quota . users

root@server1 chmod 600 / home quota . group

След това квотите на даден потребител могат да се редактират  с команда edquota по следния начин:

root@server1 edquota – u jdoe    – това стартира редактор vi  или стойността на променливата EDITOR :

Quotas for user jdoe:

/ dev / hda 7 : blocks in use : 4329 , limits ( soft = 0, hard =0 )

inodes in use 501 , limits ( soft = 0, hard =0 )

Чрез промяна на този текст може да се правят промени на мекото ограничение и твърдото ограничение на потребителя.Мекото ограничение посочва колко капацитет от дисковото пространство може да използва даден потребител на квота.Когато той достигне ограничение се получава предупреждение. Твърдото ограничение показва какъв е капацитета за ползване от потребителя,извън което не може се простира.Когато достигне ограничението си ,не може да използва допълнителното пространство.

Квотите,които се задават ,ограничават потребителите да не запълват целия хард диск.

 

Онлайн магазин за дамски и мъжки дрехи
CLOSE
CLOSE

Компютри втора ръка