Виртуална памет в Linux

Онлайн магазин за дамски и мъжки дрехи

Виртуална памет в Linux

Използването на виртуална памет в Linux има своите предимства- сигурност и стабилност.Всеки процес/програма действа със собствена памет,която е зададена непосредствено със стъртирането си.За заделяне на определено пространство за действие на процес/програма се задава с използване на malloc ( ) и се обработва автоматично от ядрото на Linux.

Сигурността идва от това,че даден процес няма достъп до процеса на друга програма,освен ако това не е зададено изрично чрез interprocess comminication -IPC ,така даден процес не може да засегне паметта на друг процес

Стабилност – при дадена грешка в процес – не се отразява на другите процеси.

При консумация на твърде много памет от даден процес,ядрото го убива автоматично,докато другите процеси продължават да работят необеспокоявани.След като убие процеса,ядрото си връща паметта ,което не води до загуба на памет от него.

Онлайн магазин за дамски и мъжки дрехи
CLOSE
CLOSE

Компютри втора ръка